Skotačení na salaši (bez halušek)

Inscenace s „federálním“ česko-slovenským obsazením mají pro diváky stále zvláštní přitažlivost. Patrně i proto se letošním nejžádanějším titulem na Letních shakespearovských slavnostech byla komedie Jak se vám líbí, která svedla dohromady Mariána Labudu s Martinem Dejdarem či sestry Norisovy s Ladislavem Hamplem.

Jak se vám líbí v režii Emila Horvátha se vůbec poprvé hrála v loňský rok ve slovenské pobočce shakespearovských slavností, na Bratislavském hradě. Inscenace se na slavnostech již několik sezón pohybují v pásmu nevýrazného průměru ani tato česko – slovenská verze není výjimkou. Jak se vám líbí je hra s pohádkovým rámcem – vyhnanci, nespravedlivě vypuzení uzrpátory trůnu či rodového majetku, naleznou nový domov v Ardenského lese, kde si krátí čas lovem, filosofováním či blouznivostí lásky. Nejprve do hvozdu přibude kníže Frederik, vypovězený svým bratrem, pak jeho dcera s neteří, které se v převleku vydávají za pastýře a žijí v lesní „salaši“ a nakonec i milovník Orlando. Když do lesa vstoupí zloduši, podléhají pomyslnému „kouzlu“ lesa a vlivem lásky se mění. Takhle to zní dost prostoduše – ovšem moc Shakespearových her často nebývá ukryta v příběhu. Shakespeare v tomto případě čerpá z pastorál (lehce je i paroduje), zároveň se ve hře skrývají učené disputace, podobně jako v Marné lásky snaze. V Jak se vám líbí nejde o děj, ale jak říká překladatel Hilský, o zrcadlení postojů. Dosti o tom, mnozí povolanější na toto téma napsali výstižněji, podrobněji a lépe.

Režisér Emil Horváth zřejmě zamýšlel vytvořit lehké, dynamické letní představení, které diváky nezatěžuje složitými výklady a vybírá si pohádkovější rovinu a parodii pastářského ráje. Ardenský les coby jeviště pro skotačení pastýřů, Amorova střelnice, v níž se rozněcují touhy milenců a „škola“ filosofie se v Horváthově pojetí ničím nedlišuje od svého protikladu – dvora, kde bují intriky a zášť. Není to jen tím, že režisér vůbec nemění scénu, ne úplně šťastně zastavěnou architektonickými prvky, připomínají nevkusnou zahradní architekturu. Ještě horší je, že stejně jako na dvoře, i tady se pohybuje roztančený sbor s kostýmy nevzhledně zkombimovaných z renesančních prvků a komunistického diskopříběhu let osmdesátých.
Ale budiž – jen kdyby se komedie neproměnila v tříhodinou zdlouhavou podívanou, která je k nevydržení. Tvůrci takřka neškrtali a tak si lze „vychutnat“ všechny pastýřské scény, opepřené sam tam nějakým fórkem na slovenské bači. Když se čas od času zableskne na dobrý vtip, je takřka jisté, že bude usilovnou doslovností pohřben – například Martin Dejdar coby Jacques musí začít rapovat, ačkoliv v náznak by byl vtipnější. Korunu dílu nasazují přidané skoromuzikálové písně. I tady je cítit jakási ošklivá pachuť předstíraného životního optimismu známého z inscenací pro mládež, vyrobených československou televizí.
Herci celkem obstáli – samozřejmě když pomineme, že Orlando Ladislava Hampla je trochu placatý panák či že vztah Rosalindy a Célie (sestry Norisovy) se smrsknul na dívčí chichotání. Nejlépe ze všech vychází Marián Labuda, kterého si zase divák na jevišti moc neužije a Martin Dejdar (jeho kostým nejspíš sponzorovala firma bushman), který docela zajímavě pojal Jacquese jako samolibého nadutce.


Původní komentáře

(zwíře – MailWWW) Vloženo 15.08.2007, 14:57:06
no ano, československá televize (či spíše slovenské vysílanie), to je přesný popis ;)

(Já – MailWWW) Vloženo 16.08.2007, 11:49:16
njn, viděli jsme lepčí kousky. ale některé forky, nebo postřehy byly povedené.
Zejména ten: Myslím nahlas, protože jsem žena, a tak to jinak neumím :)

z jiného soudku (lysil – MailWWW) Vloženo 17.08.2007, 11:07:47
ehmm, tohle se netýká LSS, nýbrž jiného skotačení v plenéru – četla jsem na iDnesu to Continuo, moc hezky napsané!!!

Napište komentář