Velevážené publikum,

Ladies and Gentleman. Přijďte do našeho Obludária, please come to our Freak Show. Uvidíte, co jste ještě neviděli a uslyšíte, co jste ještě neslyšeli. Our big Czech heads are waiting for you. Even our strong man is waiting for you.

Ano vy, vy z Plzně, vás se to týká teď. And you from Prague, please wait ‚till November.

Obludárium je boží, 10/10. Těžko popisovat.

Napište komentář